korte tekening van batterijen in een EV en laadpaal

Thermal runaway bij elektrische voertuigen: risico's en veiligheidsmaatregelen

In de snel evoluerende wereld van elektrische voertuigen (EV's) zijn er veel aspecten om te bewonderen: van schone energie tot geavanceerde technologieën. Toch worden we ook geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, en een belangrijke hiervan is het steeds vaker voorkomende fenomeen van thermal runaway. Maar in dit blogartikel gaan we er wat dieper op in, wat thermal runaway is, hoe het ontstaat, wanneer het kan voorkomen, en waarom veiligheidsmaatregelen zoals EV-blusdekens en F-500 brandblussers van vitaal belang zijn.

Wat is Thermal Runaway?

Thermal runaway is een alarmerende term die verwijst naar een zichzelf versterkend proces van ongecontroleerde verhitting binnen een batterij, wat kan leiden tot oververhitting, schade en zelfs brand. Bij elektrische voertuigen heeft thermal runaway betrekking op een situatie waarin de batterijen in het voertuig oververhit raken en zichzelf niet kunnen koelen, wat kan resulteren in een potentieel gevaarlijke situatie.

Hoe ontstaat thermal runaway?

Thermal runaway ontstaat uit een complexe combinatie van factoren, vaak als reactie op een storing of abnormale omstandigheden:

 • Als een batterij overladen of te ver ontladen wordt, kunnen ongewenste chemische reacties plaatsvinden die warmte genereren en bijdragen aan thermische problemen.
 • Fysieke impact, zoals een botsing, kan interne kortsluitingen veroorzaken in de batterijcellen. Deze kortsluitingen genereren warmte en kunnen leiden tot thermal runaway.
 • Blootstelling aan omgevingen met hoge temperaturen kan de temperatuur van de batterijen verhogen en bijdragen aan het risico op oververhitting en thermische problemen.
 • Na verloop van tijd en gebruik kunnen batterijen hun efficiëntie verliezen en minder goed warmte afvoeren, waardoor het risico op thermal runaway toeneemt.


Wanneer ontstaat thermal runaway?

Thermal runaway kan zich voordoen in verschillende scenario's, waaronder:

 1. Mechanische schade als gevolg van een ongeval kan leiden tot kortsluitingen en thermische problemen.
 2. Het negeren van waarschuwingen van het batterijbeheersysteem, het niet opvolgen van laad- en opslaginstructies en het niet regelmatig onderhouden van de batterijen kunnen bijdragen aan thermal runaway.
 3. Oudere batterijen zijn vatbaarder voor thermische problemen, vooral als gevolg van verminderde warmteafvoer.


Waarom EV blusdekens en F-500 Brandblussers bij thermal runaway?

EV-blusdekens en F-500 brandblussers zijn waardevolle veiligheidsmaatregelen om thermische problemen bij elektrische voertuigen te beheersen en te isoleren van de lithium-ion brand:

 1. Een EV-blusdeken is specifiek ontworpen om te reageren op branden die ontstaan in elektrische voertuigen. Het onderdrukt het vuur door zuurstof weg te nemen, warmte af te voeren en het elektrochemische proces in de batterijen te verstoren. F-500 brandblussers hebben bewezen effectief te zijn bij het koelen van branden en het beheersen van hitte.
 2.  In het geval van een brand of thermisch probleem in een elektrisch voertuig is een snelle reactie van essentieel belang. Een EV-blusdeken of F-500 brandblusser kan binnen handbereik worden bewaard, zodat gebruikers onmiddellijk kunnen ingrijpen en de situatie kunnen beheersen voordat deze escaleert.
 3. Tijdens een thermal runaway kunnen EV-blusdekens en F-500 brandblussers helpen om de brand snel te doven, waardoor de schade aan het voertuig en omgeving wordt beperkt. Dit kan mogelijk levens redden en kostbare bezittingen beschermen.
 4. Bij een brand in een elektrisch voertuig is de veiligheid van inzittenden en hulpverleners van het grootste belang. Een EV-blusdeken of F-500 brandblusser kan de tijd die nodig is om het vuur te doven aanzienlijk verkorten, waardoor de veiligheid van iedereen op de locatie wordt verbeterd.
 5. Branden veroorzaakt door thermal runaway kunnen de neiging hebben om opnieuw te ontbranden vanwege de aanwezigheid van hoge temperaturen en ontvlambare materialen. Het gebruik van een EV-blusdeken of F-500 brandblusser helpt de brand effectief te blussen en minimaliseert de kans op herontsteking.

Naarmate we een groenere toekomst met elektrische voertuigen tegemoet gaan, is het noodzakelijk om ervoor te zorgen dat veiligheid hand in hand gaat met innovatie. Een EV-branddeken of F-500 brandblusser is een verstandige investering in veiligheid en gemoedsrust. Dit garandeert dat we kunnen genieten van de voordelen van elektrische mobiliteit zonder in te leveren op bescherming en veiligheid van u en uw omgeving.

Terug naar blog